Commerciële Dienstverlening

Peter heeft in al zijn professionele werkzaamheden, naast management- en directietaken, te maken gehad met commerciële dienstverlening.

Als directeur van het Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid (POG)

 • Het exploiteren van POG-Bouwadvies; een adviesbureau op het gebied van integrale toegankelijkheid.
 • Het op less cure – less pay basis bemiddelen van jong gehandicapten naar reguliere betaalde arbeid.
 • Acquireren van gelden ten behoeve van vernieuwende (zorg)projecten.
 • Verantwoordelijk voor marketing en PR.

algemeen regiodirecteur Argonaut/ZVN-Advies NV

 • Aansturen van een team van accountmanagers.
 • Zelf verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten bij gemeenten voor sociaal medische dienstverlening en re-integratietrajecten.
 • Zo ook voor re-integratieprojecten bij het UWV. Gericht op mensen met een WW, WAO of Wajong-uitkering.
 • Opdrachten verwerven bij grote bedrijven voor re-integratie 1e en 2e spoor.
 • Verkrijgen van opdrachten bij werkgevers UWV en overheden voor psychologische dienstverlening.
 • Uitbrengen van offertes en deelnemen aan tenders o.a. in het kader van (Europese) aanbestedingen.
 • Genereren van opdrachten gericht op indicatiestelling van hulpmiddelen en extra- en intramurale voorzieningen.

Als accountexecutive bij Achmea

 • Met een team van 10 personen verantwoordelijk voor de commerciële en inhoudelijke aspecten van de verkoop van verzekeringen en diensten op het gebied van Zorg en Sociale Zekerheid. Het betreft hier bedrijven en instellingen met tenminste 500 medewerkers.
 • Ontwikkelen van concepten en producten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen.
 • Meedenken en adviseren op hoog beleidsmatig en bestuurlijk niveau bij bedrijven over die zaken die te maken hebben met zorg, gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en dus met de continuïteit van de bedrijven.
 • Uitbrengen van offertes en deelnemen aan tenders o.a. in het kader van (Europese) aanbestedingen.
 • Met behulp van specifieke modules en maatwerk (met succes) oplossingen bieden voor vragen en problemen zoals geformuleerd door bedrijven. De kennis van de markt en mogelijkheden van aanbieders levert de meerwaarde waardoor Achmea succesvol is.
 • Het ontwikkelen van PR- en marketingactiviteiten. Zowel B to B, B to B to C alsook B to C.
 • Verantwoordelijk voor een portefeuillebeheer ter waarde van 150 mio en een jaarlijkse groei van 7,5 mio.

Als regiomanager van Philadelphia Zorg

 • Het herdefiniëren van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit in het kader van de transitie van o.a. de AWBZ naar de WMO.
 • Acquisitie naar (samenwerkingsverbanden van) gemeenten om de dienstverlening van Philadelphia aan te bieden. Dit in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO.

Als voorzitter Basketballvereniging Basketiers ’71 uit Zevenaar

 • Verantwoordelijk voor PR en communicatie.
 • Verantwoordelijk voor het sponsorbeleid.
 • Verwerven van sponsorgelden.

Op basis van deze ervaring biedt Peter de volgende DIENSTEN aan op dit terrein.