Interimmanagement/reorganisatie

Peter heeft veel ervaring op het gebied van management. Hij heeft diverse management- en directiefuncties vervuld bij kleine, middelgrote en grote organisaties. Hij heeft daar, naast bestuurs- en beleidszaken, ook te maken gehad met organisatieontwikkeling, reorganisaties  en fusies. Op basis van deze ervaring is Peter uitermate geschikt als interim manager.

Een greep uit al deze ervaringen.

Peter is begonnen als directeur van het Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid in Noord-Brabant.
Het POG was een organisatie die zich bezig hield met beleidsadvisering en beleidsontwikkeling op het gebied van gehandicaptenbeleid. Daarnaast had het POG een ondersteuningsfunctie voor organisaties voor en van mensen met een handicap.
Onder zijn leiding is het POG uitgegroeid van 8 naar 30 medewerkers. Peter was verantwoordelijk voor het integrale management van deze organisatie. Daarbij was hij verantwoordelijk voor het opzetten en managen van meerdere projecten.

Als algemeen manager van ZVN heeft Peter leiding gegeven aan een regionale organisatie van 35 medewerkers. Zij waren verdeeld over drie vestigingen. Hij stuurde een team aan van artsen, ergonomisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Daarnaast was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de aansturing van het bedrijfsbureau.
Peter was mede verantwoordelijk voor de fusie van ZVN, GAK Sociale Zekerheid en het LAIC tot Argonaut.

Als regiodirecteur van Argonaut heeft hij bovengenoemde fusie in Oost-Nederland vormgegeven. Dat betekende samenvoegen van bureaus, herdefiniëren en opnieuw vormgeven van werkprocessen en het integreren van werk- en bedrijfsculturen.
Binnen Argonaut werkten (verzekerings)artsen, arbeidsdeskundigen, ergonomisch adviseurs, psychologen, beroepskeuze adviseurs en re-integratieconsulenten samen aan een gevarieerd dienstenaanbod op het terrein van zorg en sociale zekerheid.
Hij was ook verantwoordelijk voor de herdefiniëring van het productenaanbod en de juiste product-markt combinatie.
Door fusie en autonome groei is Argonaut Oost-Nederland uitgegroeid tot een organisatie van ruim 130 medewerkers, verdeeld over vier regiokantoren. Peter gaf leiding aan de vier vestigingsmanagers van deze kantoren, de teamleiders van de diverse beroepsgroepen en aan een team van accountmanagers.

Als regiomanager Philadelphia Zorg.
Naast Strategie en Beleid was Peter binnen deze organisatie ook verantwoordelijk voor de volgende zaken.

  • Lid van het MT (verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, dienstenteam, optimaliseren uniforme standaarden en planning).
  • Inrichten van de afdeling administratie; zowel qua toedeling van taken als het koppelen van gebiedsmanagers aan administratief medewerkers en de afstemming tussen de afdeling administratie en het directiesecretariaat.
  • Implementeren van een nieuw planproces en het bemensen van de afdeling planning.
  • In verband met het ontbreken van een HR-consulent, direct leidinggeven aan de HR consulenten.
  • Begeleiden van de verhuizing van Nunspeet naar Amersfoort.
  • De vormgeving van het project Accezz met als doel het stroomlijnen van processen en kosteneffectief werken.
  • Het terugdringen van de kosten van vervoer. Als zodanig lid van een clusteroverstijgende werkgroep.
  • Aansturing van 16 gebiedsmanagers.

Op basis van deze ervaring biedt Peter de volgende DIENSTEN aan op dit terrein.