Bestuur en Governance

Peter heeft meerder directie- en bestuursfuncties vervuld.
Het gaat over de volgende functies:

  • Directeur Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid.
  • Algemeen manager ZVN.
  • Regiodirecteur Argonaut.
  • Regiomanager Philadelphia Zorg.
  • Sportbestuurder Turnen en Basketball.
  • Penningmeester Stichting Indicare (Indicatiestelling Speciaal Onderwijs).
  • Penningmeester Stichting Arbeidsprojecten Gehandicapte Werknemers.

Een uitgebreide beschrijving van deze functies treft u aan in het CV van Peter.

Op basis van deze ervaring biedt Peter de volgende DIENSTEN aan op dit terrein.