Sociale Zekerheid

Peter heeft veel ervaring opgedaan in de Sociale Zekerheid.
Waaruit bestaat deze ervaring?

Als algemeen manager van ZVN-Advies.
Werkzaamheden ZVN-Advies.

 1. Geven van sociaal medische en paramedische adviezen ten behoeve van de WVG (voorloper WMO).
 2. Verrichten van arbeidskundige adviezen en het verrichten van verzekeringsgeneeskundige keuringen.

Verantwoordelijkheden Peter.

 • Leidinggeven aan een regio met 30 medewerkers verdeeld over 3 kantoren.
 • Direct leidinggeven c.q. aansturen van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en ergonomisch adviseurs.
 • Het geven van adviezen aan gemeentelijke overheden over wet- en regelgeving op het gebied van sociaal-medische dienstverlening.

Als regiodirecteur Argonaut.
Werkzaamheden Argonaut.

 1. Het begeleiden en bemiddelen naar betaald werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep bestond uit mensen met een uitkering in het kader van de WW, WAO, Wajong en de (n)ABW. Opdrachtgevers waren gemeenten en UWV. Daarnaast verzorgde Argonaut re-integratietrajecten binnen bedrijven. Zowel in het eerste als tweede spoor. Opdrachtgevers waren bedrijven en arbodiensten.
 2. Geven van sociaal-medische en paramedische adviezen ten behoeve van de WVG (voorloper WMO) alsmede het geven van arbeidskundige adviezen en verrichten van verzekeringsgeneeskundige keuringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Verantwoordelijkheden Peter.

 • Leidinggeven aan een regio met 110 medewerkers verdeeld over 4 kantoren.
 • Direct leidinggeven c.q. aansturen van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, ergonomisch adviseurs, psychologen, beroepskeuzeadviseurs en re-integratiedeskundigen.
 • Het geven van adviezen aan gemeentelijke overheden over wet- en regelgeving op het gebied van sociaal medische dienstverlening en over re-integratie van bijstandsgerechtigden.
 • Werkgevers adviseren over wetgeving inzake sociale zekerheid, verzuimbeleid en re-integratie.

Gemeente Weert.
Als consulent van de afdeling Sociale Zaken.

 • Opzetten van en verantwoordelijk voor de uitvoering van werkervaringsprojecten en scholingsprogramma’s voor werklozen.
 • Advisering van B&W op het gebied van arbeidstoeleiding naar betaald werk van mensen met een gemeentelijke uitkering .

Achmea.
Als account executive Zorg en Sociale Zekerheid.

 • Adviseur en salesverantwoordelijk voor inkomensverzekeringen en arbodienstverlening.
 • Ontwikkelen van concepten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers van (grote) bedrijven.
 • Bedrijven adviseren en ondersteunen bij de implementatie van “gezond ondernemen” gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verzuimreductie en verhogen van de continuïteit en het rendement van die bedrijven.
 • Adviseren van bedrijven over het effectief en efficiënt inzetten van arbodienstverlening.

Bij POG/Bit-By-Bit.
Als directeur van het POG was Peter ook statutair directeur van dochteronderneming Bit-By-Bit.

 • Verantwoordelijk voor het geven van adviezen op het gebied van arbeidsintegratie van mensen met een WAO- of Wajong-uitkering.
 • Het leidinggeven aan Bit-By-Bit. Bit-By-Bit was een arbeidstoeleidingsbureau voor jong gehandicapten naar betaald werk. Bit-By-Bit realiseerde een plaatsingspercentage van  meer dan 70%. Deze organisatie heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de individuele trajectbegeleiding