Sport

Peter is vele jaren zowel (semi-)professioneel alsook als vrijwilliger actief geweest in de sport.
Waar bestaat zijn ervaring concreet uit?

Turnen bij de NKGB. Dit vóór de samenvoeging van de turnbonden.
Als eindverantwoordelijk trainer van de Jong Talent trainingen.

 • Verzorgen van trainingen voor een drietal regionale talentgroepen onder verantwoordelijkheid van de NKGB.
 • Medeverantwoordelijk voor het uitstippelen van het meerjaren technische beleid van de sectie damesturnen.
 • Medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van selectiecriteria voor de toelating van de talenten en adviseur bij het doorselecteren voor de damesselecties.

Als assistent-trainer Jeugdselectie en Damesselectie.

 • Medeverantwoordelijk voor het technische beleid.
 • Verzorgen van de nationale selectietrainingen.
 • Coachen van turnsters bij nationale en internationale wedstrijden.
 • Voorbereiden, organiseren van en uitvoering geven aan nationale en internationale trainingskampen.

Als redacteur bondsorgaan.

 • Het verslaan van nationale en internationale wedstijden.
 • Het schrijven van algemene artikelen.

Als wedstrijdleider.

 • Het organiseren van nationale en internationale wedstrijden.
 • Opgetreden als “speaker” bij nationale en internationale evenementen.

Als (internationaal) jurylid.

 • Bij meerdere nationale en internationale wedstrijden opgetreden als (internationaal) jurylid.

Als regiobestuurder.

 • Voor de Regio Oost- en Midden-Brabant gefunctioneerd als Regionaal Contact Functionaris. Hierbij verantwoordelijk voor de ondersteuning van verenigingsbesturen.
 • Ruim 6 jaar regiovoorzitter geweest van de Regio Oost- en Midden Brabant. Als zodanig was Peter:
 • afgevaardigde naar de Bondsvergaderingen en was hij q.q.
 • lid van de bondsraad.

Als verenigingstrainer.

 • Bij meerdere turnverenigingen de trainingen verzorgd van zowel recreatieve groepen als ook van de selecties.
 • Vanuit die trainersfunctie lid van de technische commissie in die verenigingen. Peter heeft daar ook allerlei werkzaamheden verricht zoals het begeleiden van turnsters bij wedstrijden, het optreden als organisator van demonstraties en als redacteur van het clubblad.

 

 

Basketball via de NBB. (Medio 2006- eind 2013)

 • Peter is ruim 6,5 jaar voorzitter geweest van de plaatselijke Basketballvereniging Basketiers ’71 uit Zevenaar.
 • Ruim 7 jaar is hij bestuurlijk afgevaardigde geweest naar het Rayon van de NBB.
 • Vanuit het Rayon is hij 6 jaar afgevaardigde geweest naar de Bondsvergaderingen van de NBB.