Aanbevelingen

Het is belangrijk om van jezelf te weten wie je bent en wat je aanbiedt. Het is echter nog belangrijker in de dienstverlening om te weten wat anderen van jou als persoon, van je kwaliteiten en van je dienstverlening vinden.
Vandaar dat vier personen hun ervaringen met en mening over Peter Weekers als persoon en diens kwaliteiten hebben weergegeven in een aanbeveling.

Aanbeveling 1.
Als Regiodirecteur van Argonaut heb ik Peter als “mijn baas” leren kennen als een snelle denker, die goed kan luisteren en op basis daarvan prima beslissingen kan nemen. Daarnaast is hij loyaal, eerlijk en recht door zee.

Hij stelt prijs op duidelijke en oprechte meningen. Als accountexecutive Groot Zakelijke Markt bij Achmea heeft hij laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor een private onderneming, mede door zijn vermogen mensen aan zich te binden. Hij is in staat om heldere en duidelijke adviezen te geven en hij heeft een niet aflatende drive om te scoren.

Mr. H.G.M. Sanders,
Directeur Felua-groep Interstap BV

Aanbeveling 2.
Ik heb met Peter jaren in een nationale sportbond samengewerkt. Deze bond verkeerde in een bestuurlijke crisis. Peter Weekers werd meestal gevraagd om vanuit ons Rayon de woordvoerder te zijn op de plenaire vergaderingen. Hij heeft het vermogen om duidelijk stelling te nemen, zonder te escaleren. Mede door zijn optreden is onze afvaardiging er in geslaagd om als verbinder te werken tussen bestuurders en landelijk afgevaardigden. Peter paart zijn dossierkennis aan zijn brede ervaring als manager en kan deze aan de organisatievisie verbinden en omzetten in praktisch en haalbaar beleid.

Volgens mij is het volgende kenmerkend voor Peter:
Beïnvloeden, richting geven en toch respectvol verbinding maken en acceptatie verwerven. Hij is helder en stevig in zijn communicatie en kan goed in veranderingsprocessen opereren en daarin sturen en leidinggeven. Juist omdat hij draagvlak weet te verwerven is hij in mijn opinie een uitstekende bestuurder/manager voor elke organisatie waarmee hij zich verbonden voelt.

Jan Brandenbarg,
Organisatieadviseur/eigenaar Birkman.nl

Aanbeveling 3.
Ik zou Peter Weekers, als zijn voormalig leidinggevende, als volgt willen typeren.

  • Een persoon met grote betrokkenheid, gedrevenheid en professionaliteit.
  • Open en oprecht.
  • Relativeren en rust in de besluitvorming; vol energie en een gezonde dosis onrust in de uitvoering.
  • Coach voor collega’s, fijn om mee te praten, respectvol en vertrouwd.
  • Creatief en altijd op zoek naar een oplossing die past bij zijn persoonlijkheid, de klant en werkgever.
  • Een wil om te delen, creëert een open speelveld en geeft anderen de ruimte om te excelleren.
  • In staat om mee te gaan met de vernieuwing.

Dik van Schagen MCM,
Salesmanager Groot Zakelijke Markt
Zilveren Kruis Achmea

Aanbeveling 4.
Ik heb als HR Manager van Akzo Nobel en Cofely met Peter samengewerkt. Peter is intelligent, heeft goed overzicht, is relationeel zeer sterk en levert duurzame resultaten. Hij is een people manager en prima bestuurder, kan goed overweg met professionals en haalt het beste uit zijn mensen. Hij is integer en betrouwbaar.
Kortom, ik kan Peter zonder meer aanbevelen en ben altijd bereid om dit nader toe te lichten!

George Brachten,
Manager Human Resources bij GD (De Gezondheidsdienst voor Dieren)