Interimmanagement/Reorganisatie

Peter heeft veel ervaring als manager, directeur en bestuurder in zowel kleine, middelgrote als ook grote organisaties. Hij kent de praktijk van leidinggeven aan mensen en het sturen van processen in de breedste zin van het woord. Peter is betrokken geweest bij organisatieontwikkeling, interne reorganisaties en fusies. Hij kan u dan ook als geen ander ondersteunen bij het volgende.

  • Vertalen van strategie en beleid naar het tactische en operationele niveau.
  • Ad interim leidinggeven aan (een deel van) de organisatie.
  • Aansturen van een team van professionals.
  • Begeleiden van fusies en/of reorganisaties.
  • Begeleiden en ontwikkelen van Business Process Redesign (BPR).
  • Ondersteunen, uitvoeren en/of implementeren van nieuwe processen en werkwijzen.

Peter biedt deze diensten aan op basis van zijn SPECIFIEKE ERVARING op dit terrein.