Beleidsadvisering

  • Zijn er veranderingen in de markt waar u op moet inspelen?
  • Wilt u stilstaan bij waar uw organisatie naar toe wil?
  • Staat u aan de vooravond van een organisatieverandering?
  • Moet u herstructureren, reorganiseren of mildere vormen van stroomlijning doorvoeren?
  • Zoekt u iemand die kan acteren op het niveau van strategie en beleid, verandermanagement en het inrichten van operationele processen?
  • Wilt u een analyse, een plan van aanpak en suggesties voor verbeterpunten?

Zoekt u in dit kader een nuchter denkend persoon, die een brede kijk heeft en verbanden kan leggen en u op basis daarvan kan bijstaan of adviseren? Dan bent u bij WMA aan het goede adres.
Als directeur en bestuurder van kleine en middelgrote organisaties heeft Peter veel te maken gehad met strategie, visie en beleid. Ook heeft Peter meerdere adviesfuncties op dit terrein vervuld. Hij heeft dit gedaan in dynamische en in ontwikkeling zijnde omgevingen. Dynamiek en interactie tussen mensen, bedrijfsonderdelen en collega-organisaties in een steeds veranderende omgeving vroegen om het duidelijk formuleren van strategie, visie en beleid.

Vanuit deze ervaring kan Peter u bijstaan bij het vormgeven van (nieuw) beleid.

Peter biedt deze diensten aan op basis van zijn SPECIFIEKE ERVARING op dit terrein.