Coaching, Training en Begeleiding

 • Zouden uw medewerkers nog enthousiaster en effectiever ingezet kunnen worden voor hun werkzaamheden?
 • Wilt u uw mensen inzetten op hun sterkste punten?
 • Zoekt u naar begeleiding voor mensen of afdelingen die op weg zijn naar een hoger niveau of een andere manier van werken?
 • Wilt u voor uzelf of voor uw medewerkers weten waar iedereen goed in is, hoe je deze talenten goed kunt benutten en hoe u uw mensen kunt inzetten op hun sterkste punten?
 • Wilt u uw medewerkers laten trainen in marketing, sales en alles wat daar mee te maken heeft? 
 • Komt u niet toe aan die dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn? Loopt u teveel met “de neus op de grond”, terwijl u eigenlijk met de grote lijnen bezig wilt zijn en naar de toekomst wilt kijken?
 • Staat u voor belangrijke beslissingen en wilt u daarover sparren?
 • Zoekt u iemand om te klankborden? Staat u er alleen voor?

WMA biedt uitkomst.
Peter heeft in veel functies geopereerd waarin hij begeleiding en leiding moest geven aan medewerkers en collega’s. Hij heeft onderdeel uitgemaakt van intervisie en intercollegiale toetsing. Daarnaast heeft hij specifieke opleidingen gevolgd betrekking hebbend op coaching en begeleiding en heeft hij daar concreet ervaring mee opgedaan.

Daarnaast heeft Peter ervaring met geven van presentaties, trainingen, instructies en cursussen. In meer specifieke zin kan hij in groepsverband of individueel coachen, trainen en begeleiden van o.a.:

 • Bestuurders.
 • Directeuren.
 • (Sales) Managers.
 • Account Managers.
 • Staf- en beleidsmedewerkers.

Peter biedt deze diensten aan op basis van zijn SPECIFIEKE ERVARING op dit terrein.